Emmaus Fredriksdal

fredriksdal3

fredriksdal1

Emmaus Fredriksdals loppmarknad finner du i hjärtat av Skåne, beläget vid Söderåsens nationalpark. Här finner du allt från kläder och möbler, till prydnadsföremål och antikt. Loppmarknaden drivs av den ideella föreningen Emmaus Fredriksdal vars syfte är att tillvarata vårt samhälles överflöd och därigenom skapa resurser för bistånd. Återanvändning av föremål är ett viktigt led i en ekologisk livshållning som vi på Fredriksdal anser blir allt mer livsnödvändigt eftersom jordens resurser är begränsade. Kan man minska nytillverkningen av ”slit-och-släng”-produkter till förmån för återanvända kommer man att spara både material och energi och på så sätt bidra till att vår planet går mot en mer hållbar miljöekonomisk utveckling.

Verksamheten är beroende av ditt stöd som medmänniska då merparten av alla föremål och kläder på loppmarknaden skänkts till oss via speciella insamlingsställen runtom i Sverige. Vi på Emmaus vill göra det enkelt för dig att hjälpa andra och vara en del av ett livsnödvändigt kretslopp. Genom att skänka kläder och föremål till oss som du inte längre har ett behov av och genom att handla hos oss stödjer du livsviktiga projekt för en rättvisare fördelning av jordens resurser och en hållbar ekologisk utveckling.

Vinsten loppmarknaden genererar går till olika biståndsprojekt främst i tredje världen men även till projekt som syftar till att hjälpa nödställda i vårt eget samhälle.

Kontakt

Ask 1790
268 90 Svalöv
Tel: 0413-54 30 82
Fax: 0413-54 31 96
www.emmausfredriksdal.se
info@emmausfredriksdal.se