Svalorna Indien Bangladesh

Kontakt

Spolegatan 5
222 20 LUND
Tel: 046-12 93 26
www.svalorna.org
info@svalorna.org

Om Oss

svalorna2

Svalorna Indien Bangladesh stöttar folkrörelser och gräsrotsorganisationer i Indien och Bangladesh, för en hållbar och rättvis utveckling och en väg ut ur fattigdom. Vi har arbetat med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och demokratifrågor i snart 60 år.

Vi stödjer och samarbetar med lokala organisationer i Indien och Bangladesh som delar våra värderingar eftersom vi tror att det leder till långsiktig och hållbar förändring. Svalorna som organisation startar inte upp egna program eller projekt utan vi ingår partnerskap med de lokala organisationerna och driver tillsammans med dem våra program. För Svalorna karakteriseras partnerskapet av ömsesidigt lyssnande och en lärande process. Vi tror på att stödja det redan befintliga arbetet och röster inom det civila samhället för att stärka fattiga och marginaliserade människors rättigheter.

Genom vårt arbete med marginaliserade grupper, särskilt kvinnor, daliter (tidigare kallade kastlösa), landlösa och ursprungsbefolkningar, ges en möjlighet till självbestämmande på gräsrotsnivå. Vi anser att social mobilisering som möjliggör delaktighet och kunskapsutbyte kan bidra till en mer hållbar framtid.

Svalorna3

Svalorna vill också fungera som en brobryggare mellan Nord och Syd och som en del av det arbetar vi även på hemmaplan med till exempel miljöfrågor och återbruk. Svalornas huvudkontor ligger i Lund medan våra lokalkontor ligger i Bangalore, Indien och Dhaka, Bangladesh