”Kämpa först för och med dem som har det svårast…”

Emmaus Sverige är en riksorganisation som koordinerar samarbete mellan Emmausföreningar i Sverige och utgör en gemensam länk till Emmaus Europa och Emmaus International. Alla Emmausgrupper är självständiga och arbetar på olika sätt i Emmausrörelsens anda:

”Kämpa först för och med dem som har det svårast, inte bara för att lindra nöd, utan också för att avskaffa nödens orsaker”.

Du kanske känner igen namnet Emmaus tack tack vare de fina second hand-butiker som flera av våra medlemsföreningar driver. Genom insamling som tex försäljning i våra second hand-butiker får vi in intäkter som gör det möjligt för oss att bedriva vårt biståndsarbete.

På denna hemsida kan du läsa mer om Emmaus historia, värderingar och syftet med vårt arbete.