Projekt

Exempel på projekt som de svenska Emmausgrupperna arbetar med:

Medieträning för människorättsförsvarare från Västsahara

Emmaus Stockholm jobbar med att ge utbildning.

Opinionsbildning i Sverige om Västsahara

Emmaus Stockholm bedriver ett omfattande opinionsarbete för att Västsahara ska få sin frihet.

Ingen Människa Är Illegal

Flera Emmausgrupper ger ekonomiskt bidrag och kläder till människor på flykt genom IMÄI.

Gambia Solidarity

Organisation som utbildar lärare i Gambia.

Ambulansprojekt (Palestina, Västsahara, m.m.) [Nordisk Hjälp]

Sänder ner ambulanser till Palestina och Västsahara.

UNAC, Moçambique
(tillsammans med Afrikagrupperna)

Centralorganisation för småbönder som arbetar bland annat mot landgrabbing.

ENMT, Zimbabwe
(tillsammans med Afrikagrupperna)

Projekt för att främja barns läskunnighet

PCYI’s ungdomsläger, Libanon

Ungdomsverksamhet i palestinskt flyktingläger (“Shatila”?).

Surplus People Project, Sydafrika
(tillsammans med Afrikagrupperna)

Arbetar med fattiga jordbrukare och deras rättigheter

Othoko, Moçambique
(tillsammans med Afrikagrupperna)

Forum för människor som lever med HIV

GAPWUZ, Zimbabwe
(tillsammans med Afrikagrupperna)

Fackförening som inriktar sig mot jordbrukssektorn

Human Call Association

Sjukhus i flyktingläger i Libanon (“Anjerhelwa”?)

Solidarity Sale

Intäkt från en dags försäljning för alla Emmausgrupper går till projekt som EI beslutar.

Climate Change
(tillsammans med Svalorna)

Stöd till organisationen Shidhulai Swanirvar Sangstha

Empowerment and Food Sovereignty
(tillsammans med Svalorna)

Stöd till nätverket Millets Network of India och organisationen Deccan Development Society

Dalit Rights and Agency – Preventing Violence against Dalit Women
(tillsammans med Svalorna)

Stöd till organisationen Evidence

Al-Karmel Club
(tillsammans med Svenska Palestinakommittén)

Idrott och kultur på Västbanken

Asylgruppen Lund/Malmö

Kvarnby Folkhögskola

Soppkök Malmö