Grundandet

Emmaus Historia

Emmausrörelsen startades i Frankrike av den radikala prästen och aktivisten Abbé Pierre efter andra världskriget när Europa låg i spillror. Han hade varit aktiv i motståndsrörelsen mot nazisterna och i slutet av fyrtiotalet startade han en gräsrotsrörelse av dels människor som hade förlorat allt och dels privilegierade människor som ville ta ett socialt ansvar i en orättvis värld. Tillsammans återtog man makten över sina egna liv, bodde ihop och delade på det man hade. Genom att samla in, reparera och sälja samhällets överskott försörjde man sig. Här föddes kombinationen av återbruk och solidaritet. Grundtanken var att genom att hjälpa andra hjälper man även sig själv, att man ska kämpa först för dem som har det svårast och att man inte bara bör lindra nöd utan istället kämpa för att avskaffa nödens orsaker. Idag finns det 410 Emmausgrupper i över 40 länder runt om i världen.

Emmaus i Sverige

Emmausrörelsen kom till Sverige i början av 60-talet. Då startades Emmausgrupper på flera ställen i landet. Redan efter ett par år började man stödja befrielserörelser i tredje världen som kämpade mot kolonialismen och för ett rättvisare samhälle. Än idag går stödet främst till före detta koloniserade länder och även till Afrikas sista koloni, Västsahara. De allra flesta kolonier har blivit självständiga men fattigdomen och de ekonomiska klyftorna fortsätter att öka. Därför behövs ett aktivt solidaritetsarbete minst lika mycket idag.

Emmaus Europa

Emmaus Europa är en relativt ung organisation som grundades 2005, efter att Emmaus International bestämde sig för att anta en decentraliserad förvaltningsstruktur med fyra regioner: Emmaus Afrika, Emmaus Amerika, Emmaus Asien och Emmaus Europa. Besök deras hemsida och läs mer.

Emmaus International

År 1971 bildades det internationella organet Emmaus International, som samlar Emmausgrupper från olika delar av världen. Varje grupp inom Emmaus International är oberoende gentemot den internationella organisationen. Grupperna väljer representanter i det råd som fungerar som styrelse. Det finns också ett sekretariat som sköter den löpande verksamheten och är placerad i Frankrike. Besök deras hemsida och läs mer.