Vårt arbete

I Sverige finns 9 Emmausföreningar som arbetar med solidaritetsarbete. Vi samlar in pengar på olika vis för att kunna ge vidare till projekt, program eller andra organisationer vid behov. Flera organisationer samlar in sina medel genom återbruk och de har tillsammans 17 second hand-butiker över hela Sverige.

Under 2018 hade organisationens medlemmar en verksamhetsomsättning på 58 msek och biståndsinsatser till ett värde motsvarande 40 msek.

En dag om året går hela eller en del av försäljningsintäkterna från alla medlemsgrupper i Emmaus International till rörelsens Solidaritetsfond. Fonden ger stöd främst till Emmaus-projekt och -verksamheter i Afrika, Asien och Latinamerika men också till gruppers verksamhet i östra och centrala Europa. Under 2019 innebar solidaritetsförsäljningen i Sverige att 43 000 kr kunde skickas till Emmaus Internationals Solidaritetsfond.