2023-03-06

Emmaus Lund

Av admin

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och ska verka i emmausrörelsens anda, med och för samhällets mest utsatta, i huvudsak på ett lokalt plan. Genom meningsfull sysselsättning och positiv arbetsgemenskap vill vi motverka socialt utanförskap i Lund.

Syftet med föreningens second hand-butiker på Stora Södergatan i Lund är att generera intäkter till olika lokala biståndsprojekt. Utifrån de kontakter vi har med Lunds kommun och Arbetsförmedlingen erbjuder butiken även platser för en organiserad form av arbetsträning, vilket gör att vi kan hjälpa på två olika sätt – dels genom konkret praktisk sysselsättning för personer som av olika skäl har svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden och dels genom att det tänkta ekonomiska överskottet kan bistå människor i nöd, antingen direkt eller via andra hjälporganisationer.

Emmaus Lund
Stora Södergatan 35-37, 222 23  Lund

046 – 272 65 55

info@emmauslund.se
facebook.com/EmmausLund