Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh arbetar för att bekämpa fattigdom, diskriminering och dess orsaker. Tillsammans med lokala organisationer gör vi det möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv.

När du handlar i vår second hand-butik på Spolegatan 5 i Lund så bidrar du till vårt samarbete med partnerorganisationer i Indien och Bangladesh.

Vi stödjer och samarbetar med lokala organisationer i Indien och Bangladesh som delar våra värderingar eftersom vi tror att det leder till långsiktig och hållbar förändring. Svalorna som organisation startar inte upp egna program eller projekt utan vi ingår partnerskap med de lokala organisationerna och driver tillsammans med dem våra program.

Genom vårt arbete med marginaliserade grupper, särskilt kvinnor, daliter (tidigare kallade kastlösa), landlösa och urfolk, ges en möjlighet till självbestämmande på gräsrotsnivå. Vi anser att social mobilisering som möjliggör delaktighet och kunskapsutbyte kan bidra till en mer hållbar framtid.

Svalorna vill också fungera som en brobryggare mellan Nord och Syd och som en del av det arbetar vi även på hemmaplan med till exempel miljöfrågor och återbruk. Svalornas huvudkontor ligger i Lund medan våra lokalkontor ligger i Bangalore, Indien och Dhaka, Bangladesh.

Kontakt

Spolegatan 5
222 20 LUND
Tel: 046-12 93 26
www.svalorna.org
info@svalorna.org