Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp

Kontakt


Televägen 26
818 33 Valbo
Tel: 026-13 29 85
www.gavlebistand.se

Om Oss

Gävleborgs biståndsgrupp arbetar för att stödja fattiga människor och deras organisationer i Västsahara, Sydafrika, Angola, Nicaragua och El Salvador. Vi skickar kläder och mat och ger bidrag till lokala utvecklingsprojekt.
I Sverige bildar vi opinion bland allmänhet och politiker för stöd till våra
samarbetsorganisationer.