Emmaus Gävleborgs Bistånds- grupp

Gävleborgs biståndsgrupp arbetar för att stödja fattiga människor och deras organisationer i Västsahara, Sydafrika, Angola, Nicaragua och El Salvador. De skickar kläder och mat och ger stöd till lokala utvecklingsprojekt.
I Sverige bildar de opinion bland allmänhet och politiker för stöd till deras
samarbetsorganisationer.

Kontakt

Televägen 26
818 33 Valbo
Tel: 026-13 29 85
www.gavlebistand.se