2021-02-12

Emmaus Gryttby

Av admin

Emmaus är en biståndsorganisation som kom till Uppsala 1961 och var då belägen i Gamla Uppsala.

Huvudändamålet var att ge mat och husrum åt ”nyktra” alkoholister som var hemlösa. De gjorde en insats genom insamling och sortering av skänkta kläder samt loppmarknadsföremål och fick mat, husrum och gemenskap tillbaka. Samtidigt fick de möjlighet att i Emmaus regi hjälpa andra som har det sämre och på så sätt uppnå ett egenvärde.

1966 köptes Gryttbys gamla mejeribyggnad i Vendel, 35 km norr om Uppsala och verksamheten flyttades hit.

Emmaus bedriver insamling av möbler, kläder, husgeråd, böcker och allt vad människor kan avvara. Dessa varor sorters, paketeras, snyggas till och säljs eller skickas iväg till bistånd.

Känner du engagemang och önskar utföra någon frivillig insats, är du
hjärtligt välkommen att höra av dig.

Följ oss på Facebook.

Kontakt

Emmaus Gryttby
748 95 Örbyhus
Tel: 018-371009
www.emmausgryttby.se
emmausgryttby@gmail.com