Författare: admin

Emmaus Lund

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och ska verka i emmausrörelsens anda, med och för samhällets mest utsatta, i huvudsak på ett lokalt plan. Genom […]

2023-03-06

Biståndsgruppen

Biståndsgruppen har en stor loppis i Valbo och en second hand-butik på Söder inne i Gävle. Nya föremål plockas ut varje dag och båda butikerna […]

2021-02-12

Brödet och Fiskarna

Brödet och Fiskarna är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. Vi bildades år 1972 av engagerade personer i Västerås stift och var till en början […]

2021-02-12

Emmaus i Dalarna

Emmaus har funnits i Borlänge sedan 1962. Vi är en hjälporganisation som driver en secondhand-butik för att kunna stötta utsatta människor i främst Litauen och […]

2021-02-12

Emmaus Fredriksdal

Emmaus Fredriksdal är en religiöst- och partipolitiskt obunden ideell förening med 90-konto som verkar för en rättvis och hållbar fördelning av jordens resurser. Vi samlar […]

2021-02-12

Emmaus Gryttby

Emmaus är en biståndsorganisation som kom till Uppsala 1961 och var då belägen i Gamla Uppsala. Huvudändamålet var att ge mat och husrum åt ”nyktra” […]

2021-02-12

Emmaus Umeå

Emmaus Umeå är en ideell förening som funnits sedan 1988. Föreningens syfte är att verka för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling både lokalt […]

2021-02-12

Emmaus Åkvarn

Emmaus Åkvarn arbetar för att främja demokratiska rörelser och ideella föreningar genom att bland annat skicka materialbistånd till andra Emmausgrupper världen över. På så sätt […]

2021-02-12

Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh arbetar för att bekämpa fattigdom, diskriminering och dess orsaker. Tillsammans med lokala organisationer gör vi det möjligt för människor att stå upp […]

2021-02-12

Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har funnits sedan 1959 och som verkar för att barn, ungdomar och kvinnor ska få […]

2021-02-12