Emmaus Stockholm

stockholm

Kontakt

Butikerna:
Peter Myndes Backe 8
118 46 Stockholm

Kontor och sorteringscentral:
Vretensborgsvägen 6
126 30 Hägersten

Telefon: 08-744 22 22

www.emmausstockholm.se
info@emmausstockholm.se 

90KONTONNUMMER_banner.png

Om Oss

Emmaus Stockholm är en solidaritetsorganisation som tillsammans med folkrörelser i andra länder arbetar för att jordens resurser ska fördelas mer rättvist.

Vår bas är det praktiska solidaritetsarbetet här i Sverige. Genom vår insamlingsverksamhet skapar vi resurser av de kläder och prylar som skänks till oss. Vi samlar in, sorterar och skickar stora mängder kläder, skor och filtar till flyktingar från Västsahara. För att finansiera vår verksamhet och skapa ett ekonomiskt bistånd säljer vi ungefär femton procent av de insamlade sakerna i våra butiker.

 

Butik_slussen1

Vårt främsta mål är att vår verksamhet inte längre ska behövas och därför bedriver vi även opinionsbildande arbete för att världen ska organiseras på ett hållbart och rättvist sätt.

Vi är en demokratisk förening med aktivt medlemskap där medlemmarna själva driver verksamheten. Emmaus Stockholm är en sekulär, partipolitiskt obunden förening.

Emmaus Stockholms historia är präglad av stödet till de befrielserörelser som kämpade för frigörelse från kolonialmakterna i bland annat Sydafrika, Angola, Zimbabwe, Moçambique, Namibia och Västsahara. Förutom Västsahara är alla dessa länder självständiga idag. Numera koncentrerar vi vårt samarbete till två organisationer – befrielserörelsen Polisario i Västsahara och gräsrotsorganisationen ADRA som arbetar för att förbättra livet för den fattiga befolkningen på landsbygden i Angola.